Nghị định số 94 /2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

Ngày 13 tháng 12 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

Xem chi tiết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.