Sản phẩm tinh dầu sả Java của HTX Suối Voi đã được cấp chứng nhận chất lượng từ Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

Ngày 17/05/2019, sau khi sản xuất thành công lô sản phẩm tinh dầu đầu tiên. nhóm kỹ sư nông nghiệp chúng tôi đã lập hồ sơ và gửi mẫu tới Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Trung tâm 3) để xin kiểm nghiệm chất lượng. Kết quả lô sản phẩm đã được Trung tâm 3 xác nhận đủ tiêu chuẩn và cấp phiếu kết quả với các thành phần chi tiết: chỉ tiêu cảm quan, chỉ tiêu hóa lý.

Do đó, quý khách hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm tinh dầu sả Java của chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.